• ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

    Η εταιρεία μας αναλαμβάνει καθαρισμό οικοπέδων, πρόκειται για μια διαδικασία γρήγορη.

  • ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

    Η εταιρεία μας μέχρι σήμερα έχει υλοποιησεί με επιτυχία ένα ευρύ φάσμα έργων οδοποιίας.

  • ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

    Διαθέτουμε τον εξοπλισμό και μπορούμε φέρουμε εις πέρας εκσκαφές σε περιορισμένους χώρους.