ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

Η εμπειρία μας περιλαμβάνει τις παρακάτω περιπτώσεις, χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυτές:

  • Εκσκαφές σε μικρό ή μεγάλο βάθος με στόχο την θεμελίωση κτιρίων.

  • Εκσκαφές για την κατασκευή υπογείων εγκαταστάσεων.

  • Εκσκαφές για την δημιουργία λεκανών απορροής.

  • Εκσκαφές για την θεμελίωση υπόγειων αγωγών.

  • Εκσκαφές για την δημιουργία αποχετεύσεων.

  • Διαμόρφωση επιφανειών με σκοπό την δημιουργία χώρων στάθμευσης – parking.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκσκαφές μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας ή να στείλετε το αίτημα σας για προσφορά, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.