ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΙ

Η τεχνογνωσία σε συνδυασμό με τον σύγχρονο μηχανικό εξοπλισμό νέας τεχνολογίας μάς δίνει τη δυνατότητα να φέρουμε εις πέρας οποιοδήποτε είδος εκβραχισμού, ακόμα και σε συνθήκες υψηλής σκληρότητας της βραχομάζας.

Η εταιρεία μας διαθέτει Γεωλόγο-γεωτεχνικό μηχανικό ο οποίος εκτελεί γεωτεχνικές μελέτες της περιοχής του έργου, με σκοπό να γνωρίζουμε το εδαφικό προφίλ στο σημείο ενδιαφέροντός μας.

Ο βαθμός σκληρότητας του εδάφους αποτελεί αρκετά σημαντικό παράγοντα για την σωστή επιλογή του μηχανήματος αλλά και για την εξέλιξη του χρονοδιαγράμματος του έργου. Με τις γεωτεχνικές πληροφορίες που διασφαλίζουμε σχετικά με την ποιότητα της βραχομάζας μας επιτρέπει να έχουμε άριστη οργάνωση του έργου, καθώς και αποφυγή προβλημάτων κατά την διάρκεια της εκσκαφής.