ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ

Η μεγάλη πορεία της εταιρείας μας μέσα στo χρόνo, καθώς και η υπευθυνότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε κάθε έργο, μας επιτρέπει να αναλαμβάνουμε κατεδαφίσεις παντός τύπου.

Με τον κατάλληλο εξοπλισμό που διαθέτουμε είμαστε σε θέση να εκτελούμε με επιτυχία και ασφάλεια την κάθε κατεδάφιση, όπως:

  • Κατεδαφίσεις οποιουδήποτε τύπου κτιρίου
  • Κατεδαφίσεις κτιρίων , τα οποία συνορεύουν με άλλα κτίρια μέσα σε πόλεις
  • Κατεδαφίσεις πολυόροφων κτιρίων.

 Οι κατεδαφίσεις πραγματοποιούνται με απόλυτη ασφάλεια λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας τόσο για το εργατοτεχνικό προσωπικό μας όσο και για τους περαστικούς πολίτες της περιοχής. Η εταιρεία μας διαθέτει τεχνικό ασφαλείας, ο οποίος επιβλέπει την τήρηση των μέτρων ασφαλείας του έργου.