ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Από την ίδρυση της εταιρείας μέχρι και σήμερα έχουμε ολοκληρώσει αρκετά έργα οδοποιίας. Το κλειδί της επιτυχίας της υλοποίησης τους είναι η κατάλληλη οργάνωση που  απαιτείται σε τέτοιου είδους έργα.

Τα έργα οδοποιίας περιλαμβάνουν το σύνολο των τεχνικών εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή δρόμων και κυρίως αυτοκινητόδρομων.

  • Διάνοιξη δρόμων

  • Κατασκευή πρανών επιχωμάτων, επικλινές επιφάνειες σύμφωνα με τις οποίες διαμορφώνονται οι παρειές των επιχωμάτων με σκοπό την ασφαλέστερη έδραση τους.

  • Κατασκευή ρείθρων, δηλαδή την εκβάθυνση εδάφους με σκοπό την συγκέντρωση και απομάκρυνση των υδάτων σε φυσικούς αποδέκτες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έργα οδοποιίας μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας ή να στείλετε το αίτημα σας για προσφορά, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.